Trái cây theo Mùa

 

chôm chôm

chôm chôm giống Thái trồng ở nhà vườn bảo đảm không thuốc bảo vệ thực vật

 

Măng cụt

Măng cụt đầu mùa đã chín có vị hơi chua và đang chờ những cơn mưa