Quà tặng

 

Cầu đất Coffee

Hương có hương hoa,trái cây,chocolate ...vị có 5 vị căn bằng (đắng,chua ,chát,mặn và hậu ngọt) Farm To Cup là đây!